Namen van Onderdelen

Multifunctionele knop

 • Melding van de smartphone‘s locatie
 • Camera op afstand
 • Werking van de Stand-bymode (3 seconden indrukken)

De Keyco Finder-app installeren

U dient de Keyco Finder-app te installeren om de Keyco-kaart te kunnen gebruiken. Installeer de app zoals hieronder aangegeven:

 1. Open de  Play store op uw smartphone.
  - Voor iPhone gebruikers, open de  App Store.
 2. Typ ‘Keyco Finder’ in de zoekbalk.
 3. Selecteer Keyco Finder in de lijst en tik op Installeren.
  Opmerking
 • Dit product is geoptimaliseerd voor Google Android 5.0 of hoger en Apple iOS 9.0 of hoger.
 • Deze handleiding is van toepassing op de Keyco Finder-app versie 1.2 of hoger. Kijk Hier voor de vorige versie.

Inloggen op de Keyco Finder-App

U dient in te loggen om de Keyco-kaart in de app te registreren en te gebruiken. Om een login-account te koppelen, kunt u Kakao-, Google- en Facebook-accounts selecteren.

 1. Open de “Keyco Finder”-app op uw smartphone.
 2. Tik op de knop Volgende in het hoofdscherm.
 3. Zet alstublieft een vinkje bij Ik ga met alles akkoord na het lezen van de voorwaarden.
 4. Nadat u een accounttype hebt geselecteerd om in te loggen, logt u in.
  Opmerking
 • Om uit te loggen, tik op Menu > Uitloggen.
 • U kunt een nieuw account aanmaken door Een Account Aanmaken te kiezen.

Verbinden met uw Smartphone

Nadat u ingelogd bent, gaat u naar het scherm voor productregistratie. Registreer het product zoals hieronder beschreven:

Stap 1

Selecteer de KEYCO-Kaartin het scherm waar u het type Keyco Finder selecteert na het inloggen.

  Opmerking
 • Op een smartphone waar de Bluetooth-functie niet geactiveerd is, verschijnt een verzoek om Bluetooth te mogen activeren. Selecteer Ja in het pop-upvenster om door te gaan naar verbinden.

 • Op een smartphone waar de locatiegebaseerde dienst niet geactiveerd is, verschijnt een verzoek om toegang tot de locatiegebaseerde dienst. Selecteer Toestaan in het pop-upvenster om door te gaan naar verbinden.

Stap 2

Druk op de multifunctionele knop op de Keyco-kaart, tik vervolgens op de knop Volgende op het scherm van de smartphone.

Stap 3

Wanneer het scherm verschijnt dat aangeeft dat de verbinding voltooid is, selecteert u Volgende.

Stap 4

Stel het representatieve pictogram en de bijnaam in om de verbonden Keyco-kaart aan te duiden en selecteer vervolgens Volgende. Voer een bijnaam in en tik op Volgende.

  Opmerking
 • Het pictogram en de bijnaam kunnen in het menu Instellingen gewijzigd worden, zelfs nadat de registratie voltooid is.
 • Als uw smartphone geen toestemming voor toegang tot de camerafuncties gegeven heeft, verschijnt een pop-upvenster met het verzoek om toegang tot foto's en media. Selecteer Toestaan in het pop-upvenster om door te gaan naar verbinden.

Stap 5

Controleer of de zin 'Verbonden. Klaar voor Gebruik.' weergegeven wordt op het hoofdscherm.

  Opmerking
 • De Keyco-Kaart die geregistreerd is door andere accounts mag niet opnieuw geregistreerd worden. Als andere gebruikers proberen de kaart te registreren, ontvangt de bestaande gebruiker een alarm op zijn/haar smartphone. Als de bestaande gebruiker de registratie van de Keyco-Kaart annuleert, kunnen andere gebruikers hun Keyco-Kaart registreren.

Wat u dient te Weten vóór Gebruik

 • Gebruik het product alleen in het land waar het gekocht is. De prestaties en kwaliteit van het product zijn niet gegarandeerd in andere landen.
 • Vanwege de kenmerken van de Bluetooth-technologie, kan de afstand waarbinnen met een smartphone verbonden kan worden variëren. Dit is afhankelijk van de gebruikersomgeving.
 • De feitelijke componenten kunnen afwijken van de afbeelding.
 • Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden om prestaties te verbeteren.
 • Dit product is geoptimaliseerd voor Google Android 5.0 of hoger en Apple iOS 9.0 of hoger.
 • U kunt de batterij van uw Keyco-Kaart (CR2016) vervangen en de levensduur is ongeveer 6 maanden.
 • Het batterijverbruik kan variëren. Dit is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgeving.

Gedetailleerd gebruik van elke functie is te vinden in de handleiding in de Keyco Finder-app of op de startpagina.

 • Keyco Finder-app → Menuknop () → Tik op Gebruikershandleiding
 • www.mykeyco.com

Het Hoofdscherm van de App Bekijken

Wanneer er verbinding is met de smartphone, verschijnt het volgende hoofdscherm:

Het Hoofdscherm van de App Bekijken

Wanneer er verbinding is met de smartphone, verschijnt het volgende hoofdscherm:

Nr. Item Beschrijving
1 App-Menu Via dit menu-item kunt u app-gerelateerde informatie bekijken.
2 Delen De locatie van de verbonden Keyco-Kaart wordt gedeeld met andere gebruikers.
3 Statusvenster De accountinformatie van de aangesloten Keyco-kaart en de signaalsterkte van de verbinding met de smartphone worden weergegeven.
4 De Locatie Bekijken De huidige locatie van de smartphone die verbonden is met de Keyco-kaart, of de laatste locatie waar de verbinding met de smartphone verbroken werd, wordt weergegeven.
5 Verversen De locatie van de smartphone wordt ververst.
6 Satellietkaart De locatie van de smartphone wordt weergegeven op een satellietkaart.
7 De Keyco Finder instellen Via dit menu kunt u het binnen-/buiten-bereik van het alarm, duur van het alarm, etc. instellen en het batterijvermogen en de versie-informatie checken.
8 Camerasluiter Via dit menu kunt u de camera van de smartphone inschakelen en de knoppen van de Keyco-kaart gebruiken voor bediening op afstand.
9 Help Een beschrijving van de samenstelling van het Keyco Finder-app-scherm wordt op het scherm weergegeven.
10 Verwijderen Via dit menu-item kunt u de smartphone loskoppelen van Keyco.

Instellen van de Keyco Finder-App

De alarminstelling en de versie kunnen bekeken worden door op de knop in het hoofdscherm van de Keyco Finder-app te tikken. Een beschrijving van elke instelling volgt hieronder:

Instellen van de Keyco Finder-App

De alarminstelling en de versie kunnen bekeken worden door op de knop in het hoofdscherm van de Keyco Finder-app te tikken. Een beschrijving van elke instelling volgt hieronder:

Nr. Item Beschrijving
1 Aanpassing Via dit menu-item kunt u de bijnaam en het pictogram van de op dat moment verbonden Keyco wijzigen.
2 Batterij Het batterijniveau van de Keyco-kaart wordt weergegeven.
3 De locatie van Keyco vinden Als andere gebruikers van de Keyco Finder-app de Keyco vinden, klinkt een geluidsmelding.
4 Buiten-Bereik-Alarm Via dit menu-item kunt u het buiten-bereik-alarm in-/uitschakelen, zodat het alarm automatisch afgaat wanneer de Keyco-kaart en de smartphone meer dan een bepaalde afstand van elkaar verwijderd zijn.
5 Binnen-Bereik-Alarm Via dit menu-item kunt u het binnen-bereik-alarm in-/uitschakelen zodat het alarm automatisch afgaat wanneer de Keyco-kaart en de smartphone binnen een bepaalde afstand van elkaar zijn.
6 Gevoeligheidsmodus In deze modus gaat het alarm op een kortere afstand af, door gevoeliger te reageren dan de standaardinstelling voor Buiten-Bereik-Alarm.
7 Het Geluid en de Duur van het Telefoonalarm instellen Selecteer een type alarmgeluiden op de smartphone en stel de duur in. De duur van het alarm kan van 0 tot 10 seconden worden ingesteld.
8 Firmwareversie Via dit menu-item kunt u de informatie van de huidige firmwareversie van de Keyco-kaart die op de smartphone geregistreerd is, bekijken.
9 Opslaan Via dit menu kunt u de instelling wijzigen. Tik op de knop Opslaan om de gewijzigde instelling op te slaan.

Handleiding om een verloren smartphone terug te vinden

De huidige locatie van de smartphone die verbonden is met de Keyco-kaart, of de laatste locatie waar de verbinding met de smartphone verbroken werd, is te zien in de Keyco Finder-app. Als u een voorwerp waaraan de Keyco-kaart bevestigd is kwijt bent geraakt, kunt u in de app de locatie nagaan waar de Keyco-kaart verloren werd.

Instructies

Controleer het pictogram voor locatie-indicatie in het hoofdscherm van de Keyco Finder-app. De locatie van de Keyco-kaart wordt op de kaart weergegeven.

Een Smartphone vinden

De locatie van de verbonden smartphone kan door geluid met behulp van de Keyco-kaart gevonden worden. Als u vergeten bent waar u uw smartphone neergelegd hebt, kunt u deze vinden door een alarm af te laten gaan met behulp van de Keyco-kaart.

Instructies

 1. Tik op de Multifunctionele knop op de Keyco-kaart.
 2. Op de verbonden smartphone klinkt een alarm.
  Opmerking
 • Deze functie werkt alleen als de smartphone en de Keyco-kaart verbonden zijn.

Binnen-Bereik-Alarm

De smartphone laat automatisch een alarm horen wanneer de smartphone en de Keyco-kaart op een bepaalde afstand van elkaar zijn.

Instructies

 1. Tik op de knop in het hoofdscherm. Het scherm App-Instellingen verschijnt.
 2. Schakel de instellingsoptie Binnen-Bereik-Alarm in. De smartphone laat automatisch een alarm horen wanneer de smartphone en de Keyco-kaart op een bepaalde afstand van elkaar zijn.
  Opmerking
 • U kunt kiezen of u bericht/trilling/geluid wilt ontvangen wanneer een nabijheidsalarm klinkt.

Buiten-Bereik-Alarm

De smartphone laat automatisch een alarm horen wanneer de smartphone en de Keyco-Kaart meer dan een bepaalde afstand van elkaar verwijderd zijn (ongeveer 60 meter).

Instructies

 1. Tik op de knop in het hoofdscherm. Het scherm App-Instellingen verschijnt.
 2. Schakel de instellingsoptie Buiten-Bereik Alarm in. De smartphone laat automatisch een alarm horen wanneer de afstand tot de smartphone groter dan een bepaalde afstand wordt en de verbinding met de smartphone verloren gaat.
  Opmerking
 • Het bereik waarin het buiten-bereik-alarm werkt, kan variëren. Dit is afhankelijk van de gebruikersomgeving.
 • U kunt kiezen of u bericht/trilling/geluid wilt ontvangen wanneer het alarm voor voorkomen van verlies afgaat.

Locatiemelding van een Verloren Smartphone

Wanneer een gebruiker de Keyco-Kaart verliest en de functie om de locatie van Keyco te vinden ingesteld is, kan de huidige locatie van de Keyco-Kaart bevestigd worden door andere gebruikers die de Keyco Finder-app gebruiken.

Instellen

 1. Tik op de knop in het hoofdscherm. Het scherm App-Instellingen verschijnt.
 2. Schakel de functie in om de locatie van Keyco’s instellingsopties te vinden. Als er andere Keyco Finder-app-gebruikers in de buurt van de verloren Keyco zijn, kan de locatie worden bevestigd.
  Opmerking
 • De Keyco Finder‘s instellingen voor pushmeldingen moeten geactiveerd zijn op de smartphone van een gebruiker.
 • Als u de locatie verlaat waar de Keyco-Kaart kwijtgeraakt is, wordt de locatiemelding weergegeven.

De Locatie van een Verloren Artikel Checken

Er is een functie beschikbaar om de locatie te melden van een verloren artikel waaraan de Keyco-Kaart bevestigd is.

Stap 1 - De pushmelding controleren

Wanneer de gebruiker de Keyco-Kaart verloren is, kan de gebruiker een pushmelding van de locatie-informatie ontvangen via een andere gebruiker die de Keyco Finder-app gebruikt.

  Opmerking
 • De Keyco Finder‘s instellingen voor pushmeldingen moeten geactiveerd zijn op de smartphone van een gebruiker.

Stap 2 - De locatie-informatie bekijken waar deze gevonden is

Wanneer u de pushmelding selecteert, kunt u de huidige locatie van de Keyco Mini die door een andere gebruiker in de Keyco Finder-app gedetecteerd is, checken. Wanneer u op de Met Succes Gevonden knop in het kaartscherm tikt, wordt de locatiemelding van de Keyco beëindigd.

Stap 3 - De ontdekkingsgeschiedenis bekijken

Wanneer de verbinding met de Keyco-Kaart verbroken is, kunt u de geschiedenis van Keyco‘s locatiemeldingen bekijken. Check de geschiedenis door op in het kaartscherm van de Keyco-Kaart te tikken nadat de verbinding verbroken is. Wanneer de Keyco-verbinding echter hersteld wordt, dan zal de complete voorgaande geschiedenis verwijderd worden.

Een Locatie Delen met Andere Gebruikers

De Keyco-Kaart die op mijn smartphone geregistreerd is, kan met andere gebruikers gedeeld worden.

Delen Instellen

 1. Tik op de knop in het hoofdscherm. Ga naar het scherm Delen Instellen.
 2. De Keyco-Kaart kan gedeeld worden door of Delen via Koppelingen of Delen via E-mail te selecteren.
  Opmerking
 • Als u via een koppeling deelt, wordt een willekeurige URL gegenereerd. Het URL-adres wordt alleen gedeeld met gebruikers die u goedkeurt.
 • Als een gedeelde gebruiker de gebruiker is die geregistreerd is bij de Keyco Finder, dan kan de locatie van de gedeelde Keyco-Kaart bevestigd worden.
 • Als u de verbinding verbreekt, tik op in het Keyco-scherm voor delen.

Een Veilige Wifi-Zone Instellen

Als u op een betrekkelijk risicovrije locatie bent, kunt u een Veilige Wifi-Zone aanwijzen zodat er geen alarm voor voorkomen van verlies afgaat.

Instellen

 1. Verbind uw smartphone met het Wifi-netwerk dat u als een veilige zone wilt aanwijzen.
 2. Tik op Menuknop () in het hoofdscherm van de app.
 3. Na het tikken op Veilige Wifi-Zone, en bevestiging van de naam van het verbonden Wifi-netwerk, tik op . De geselecteerde Wifi-naam wordt weergegeven in de lijst met Veilige Zones.
  Opmerking
 • Als de smartphone verbonden is met een Wifi-netwerk dat aangewezen is als een veilige zone, geeft de Keyco Finder-app géén geluidsmelding.
 • Als u Veilige Wifi-Zones verwijdert, tikt u op in de Veilige Zonelijst.

Stille Modus Instellen

Als u de Stille Modus inschakelt, zijn alle geluidsmeldingen die de Keyco Finder-app normaliter geeft, niet te horen.

Instellen

 1. Tik op Menuknop () in het hoofdscherm van de app.
 2. Schakel de instellingsoptie Stille Modus in.
  Opmerking
 • Wanneer Stille Modus ingeschakeld is, worden zelfs pop-upmeldingen niet op het scherm weergegeven.

Cameraknop

De Keyco-kaart kan als afstandsbediening gebruikt worden. Wanneer u de camerafunctie in de Keyco Finder-app gebruikt, kunt u op de Multifunctionele knop drukken om een foto te maken.

Instructies

 1. Tik op de knop in het hoofdscherm. De cameratoepassing wordt gestart.
 2. Druk op de Multifunctionele knop om een foto te maken.
  Opmerking
 • Als uw smartphone geen toestemming voor toegang tot de camerafuncties gegeven heeft, verschijnt een pop-upvenster met het verzoek om toegang tot foto's en media. Selecteer Toestaan in het pop-upvenster om door te gaan naar verbinden.
 • Druk op het pictogram bovenaan de camera om een schermverhouding en flits in te stellen.

Het App-Menuscherm Bekijken

Tik op de App-Menuknop () in het Hoofdscherm van de App. Het menuscherm verschijnt zoals in de volgende afbeelding.

>

Het App-Menuscherm Bekijken

Tik op de App-Menuknop () in het Hoofdscherm van de App. Het menuscherm verschijnt zoals in de volgende afbeelding.

Nr. Item Beschrijving
1 Accountinformatie De informatie van het ingelogde account wordt weergegeven.
2 Nieuwe KEYCO Finder Toevoegen Via dit menu-item gaat u naar het scherm om Keyco Finder te registreren. Naast het momenteel aangesloten Keyco-product kunt u extra Keyco Finders registreren.
3 Veilige Wifi-Zone Als u op een betrekkelijk risicovrije locatie bent, kunt u een Veilige Wifi-Zone aanwijzen zodat er geen alarm voor voorkomen van verlies afgaat.
4 Stille Modus Als u de Stille Modus inschakelt, zijn alle geluidsmeldingen die de Keyco Finder-app normaliter geeft, niet te horen.
5 Gebruiksaanwijzing Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de app.
6 Veelgestelde vragen Via dit menu-item gaat u naar het scherm met veelgestelde vragen over het gebruik van de app.
7 Algemene Voorwaarden Raadpleeg de algemene voorwaarden van de Keyco Finder-app.
8 Uitloggen Het huidige account uitloggen.
9 Versie Via dit menu-item kunt u informatie over de app-versie bekijken.

De Firmware Updaten

Als er een nieuwe firmwareversie bij de server geregistreerd is, kan de firmware van het product bijgewerkt worden. Wanneer de firmware bij kan worden gewerkt, wordt Update bij de firmwareversie weergegeven.

 1. Tik op de knop in het hoofdscherm. Het scherm App-Instellingen verschijnt.
 2. Bevestig of u updates voor het item Firmwareversie in de instellingenlijst wilt weergeven.
 3. Tik op Update wanneer er nieuw firmware beschikbaar is.

Veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing

Als u zich niet aan onderstaande voorwaarden houdt, kan dit leiden tot letsel bij de gebruiker of een defect/storing aan het product.

 • Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het niet zonder de hulp van een erkende technicus.
 • Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet op het product zuigen of bijten.
 • Buig het product niet te veel en stel het niet bloot aan schokken.
 • Gebruik het niet terwijl u in contact bent met metaal. Vanwege de gevoeligheid van draadloze producten voor frequentiebanden kan de ontvangst slecht worden, of kan de verbinding met de mobiele telefoon worden verbroken.
 • Gebruik het niet voor andere doeleinden dan de geïnstrueerde functie.
 • Stel het product niet bloot aan water.
 • Vervang de batterij op de juiste manier door de richting van de batterijelektroden te controleren.
 • Gebruik geen andere batterijen dan de aangegeven standaard.
 • Snijd de batterijen niet wanneer u ze weggooit. Gooi ze, in plaats daarvan, weg in gesloten dozen.
NAAR BOVEN