Tên Thành phần

Nút Đa Mục đích

 • Thông báo vị trí điện thoại thông minh
 • Camera từ xa
 • Chế độ Chờ Hoạt động (nhấn 3 giây)

Cách cài đặt ứng dụng Keyco Finder

Bạn phải cài đặt ứng dụng Keyco Finder để sử dụng Keyco card. Cài đặt ứng dụng như sau:

 1. Truy cập  Play store trên điện thoại thông minh của bạn.
  - Đối với người dùng iPhone, truy cập  App Store.
 2. ‘Keyco Finder’trong thanh tìm kiếm.
 3. Chọn Keyco Finder trong danh sách và nhấn Cài đặt.
  Lưu ý
 • Sản phẩm này được tối ưu hóa cho Google Android 5.0 trở lên và Apple iOS 9.0 trở lên.
 • Tài liệu hướng dẫn này áp dụng cho ứng dụng Keyco Finder phiên bản 1.2 trở lên. Đối với phiên bản trước đó, xem Tại đây.

Cách đăng nhập ứng dụng Keyco Finder

Bạn phải đăng nhập để đăng ký Keyco card trên ứng dụng và sử dụng. Để liên kết tài khoản đăng nhập, bạn có thể chọn tài khoản Kakao, Google và Facebook.

 1. Chạy ứng dụng “Keyco Finder” trên điện thoại thông minh của bạn.
 2. Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình chính.
 3. Sau khi đọc các điều khoản, vui lòng đánh dấu Tôi đồng ý tất cả.
 4. Sau khi chọn loại tài khoản để đăng nhập, vui lòng đăng nhập.
  Lưu ý
 • Để đăng xuất, nhấn Menu > Đăng xuất.
 • Bạn có thể tạo tài khoản mới bằng cách chọn Tạo Tài khoản.

Cách Kết nối với Điện thoại thông minh của bạn

Sau khi đăng nhập, di chuyển đến màn hình đăng ký sản phẩm. Đăng ký sản phẩm như sau:

Bước 1

Chọn KEYCO Cardtrên màn hình mà bạn chọn loại Keyco Finder sau khi đăng nhập.

  Lưu ý
 • Đối với điện thoại thông minh chưa kích hoạt chức năng Bluetooth, một yêu cầu cho phép kích hoạt Bluetooth sẽ xuất hiện. Chọn trong cửa sổ bật lên để tiếp tục bước kết nối.

 • Đối với điện thoại thông minh chưa kích hoạt dịch vụ dựa trên vị trí, một yêu cầu cho phép truy cập dịch vụ dựa trên vị trí sẽ xuất hiện. Chọn Cho phép trong cửa sổ bật lên để tiếp tục bước kết nối.

Bước 2

Nhấn nút Đa Mục đích trên Keyco Card, sau đó nhấn nút Tiếp theo trên màn hình điện thoại thông minh.

Bước 3

Khi xuất hiện màn hình hiển thị kết nối đã hoàn tất, chọn Tiếp theo.

Bước 4

Đặt biểu tượng đại diện và biệt danh để chỉ báo Keyco card đã kết nối, sau đó chọn Tiếp theo. Nhập biệt danh và nhấn Tiếp theo.

  Lưu ý
 • Biểu tượng và biệt danh trong menu Cài đặt có thể được thay đổi ngay sau khi quá trình đăng ký hoàn tất.
 • Nếu điện thoại thông minh của bạn chưa cấp quyền truy cập đến các chức năng camera, một yêu cầu cho phép truy cập hình ảnh và phương tiện sẽ xuất hiện. Chọn Cho phép trong cửa sổ bật lên để tiếp tục bước kết nối.

Bước 5

Kiểm tra thông báo ‘Đã kết nối. Sẵn sàng Sử dụng.' có hiển thị trên màn hình chính hay không.

  Lưu ý
 • Keyco Card đã được đăng ký bằng các tài khoản khác có thể không đăng ký mới được. Nếu người dùng khác cố tình đăng ký thẻ, người dùng hiện tại sẽ nhận được một báo động trên điện thoại thông minh của mình. Nếu người dùng hiện tại hủy bỏ đăng ký Keyco Card, người dùng khác có thể đăng ký Keyco Card đó.

Những Điều Cần Biết Trước Khi Sử Dụng

 • Chỉ sử dụng sản phẩm tại quốc gia đã mua sản phẩm. Hiệu suất và chất lượng của sản phẩm không được bảo hành ở các quốc gia khác.
 • Do đặc điểm của công nghệ Bluetooth, khoảng cách có thể kết nối được với điện thoại thông minh có thể thay đổi theo môi trường của người dùng.
 • Các bộ phận thực tế có thể khác với minh họa.
 • Hình thức và các thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước để cải thiện hiệu suất.
 • Sản phẩm này được tối ưu hóa cho Google Android 5.0 trở lên và Apple iOS 9.0 trở lên.
 • Tuổi thọ của pin là khoảng 1 năm.
 • Mức tiêu thụ pin có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường.

Bạn có thể tìm thấy cách sử dụng chi tiết từng chức năng trong tài liệu hướng dẫn của ứng dụng Keyco Finder hoặc trang chủ.

 • Ứng dụng Keyco Finder → Nút menu () → Nhấn vào Hướng dẫn Sử dụng
 • www.mykeyco.com

Xem Màn hình Chính của Ứng dụng

Khi được kết nối với điện thoại thông minh, màn hình chính sau đây sẽ xuất hiện:

Xem Màn hình Chính của Ứng dụng

Khi được kết nối với điện thoại thông minh, màn hình chính sau đây sẽ xuất hiện:

STT Mục Mô tả
1 Menu Ứng dụng Mục này cho phép bạn xem các thông tin liên quan đến ứng dụng.
2 Chia sẻ Chia sẻ vị trí của Keyco Card đã kết nối với người dùng khác.
3 Cửa sổ Hiển thị Trạng thái Hiển thị thông tin tài khoản của Keyco card đã kết nối và cường độ kết nối với điện thoại thông minh.
4 Xem Vị trí Hiển thị vị trí hiện tại của điện thoại thông minh được kết nối với Keyco card hoặc vị trí cuối kết nối với điện thoại thông minh bị mất.
5 Làm mới Làm mới vị trí của điện thoại thông minh.
6 Bản đồ Vệ tinh Hiển thị vị trí của điện thoại thông minh trên bản đồ vệ tinh.
7 Đặt Keyco Finder Menu này cho phép bạn đặt báo động ngoài phạm vi/trong phạm vi, thời lượng báo động, v.v. và kiểm tra mức pin và thông tin phiên bản.
8 Màn trập Camera Menu này cho phép bạn bật camera của điện thoại thông minh và sử dụng các nút của Keyco card cho chức năng điều khiển từ xa.
9 Trợ giúp Mô tả thành phần của màn hình ứng dụng Keyco Finder được hiển thị trên màn hình.
10 Xóa Mục này cho phép bạn ngắt kết nối điện thoại thông minh khỏi Keyco.

Cách Đặt Ứng dụng Keyco Finder

Có thể kiểm tra cài đặt báo động và phiên bản bằng cách nhấn nút trên màn hình chính của ứng dụng Keyco Finder. Mô tả từng cài đặt như sau:

Cách Đặt Ứng dụng Keyco Finder

Có thể kiểm tra cài đặt báo động và phiên bản bằng cách nhấn nút trên màn hình chính của ứng dụng Keyco Finder. Mô tả từng cài đặt như sau:

STT Mục Mô tả
1 Sửa đổi Mục này cho phép bạn thay đổi biệt danh và biểu tượng của Keyco hiện đang kết nối.
2 Pin Hiển thị mức pin của Keyco card.
3 Tìm vị trí của Keyco Nếu người dùng ứng dụng Keyco Finder khác muốn định vị Keyco, một thông báo sẽ phát ra.
4 Báo động Ngoài Phạm vi Mục này cho phép bạn bật/tắt báo động ngoài phạm vi để tự động phát ra báo động khi khoảng cách giữa Keyco card và điện thoại thông minh vượt quá một khoảng nhất định.
5 Báo động Trong Phạm vi Mục này cho phép bạn bật/tắt báo động phạm vi để tự động phát ra báo động khi khoảng cách giữa Keyco card và điện thoại thông minh nằm trong một khoảng nhất định.
6 Chế độ Nhạy Chế độ này phát ra báo động ở khoảng cách ngắn hơn bằng cách phản ứng nhạy hơn so với cài đặt Báo động Ngoài Phạm vi cơ bản.
7 Đặt Âm thanh Báo động Điện thoại và Thời lượng báo động Chọn loại âm thanh báo động trên điện thoại thông minh và đặt thời lượng báo động. Thời lượng báo động có thể được đặt từ 0 đến 10 giây.
8 Phiên bản Phần mềm Hệ thống Mục này cho phép bạn kiểm tra thông tin liên quan đến phiên bản phần mềm điều khiển Keyco card hiện tại được đăng ký trong điện thoại thông minh.
9 Lưu Menu này cho phép bạn thay đổi cài đặt. Nhấn nút Lưu để lưu cài đặt đã thay đổi.

Hướng dẫn tìm điện thoại thông minh bị mất

Có thể xem vị trí hiện tại của điện thoại thông minh được kết nối với Keyco card hoặc vị trí cuối kết nối với điện thoại thông minh bị mất trong ứng dụng Keyco Finder. Khi bị thất lạc một vật có gắn Keyco card, bạn có thể kiểm tra vị trí mất Keyco card trong ứng dụng.

Hướng dẫn

Đánh dấu biểu tượng chỉ báo vị trí trên màn hình chính của ứng dụng Keyco Finder. Vị trí của Keyco card được hiển thị trên bản đồ.

Tìm Điện thoại thông minh

Vị trí của điện thoại thông minh đã kết nối có thể được tìm thấy bằng âm báo thông qua Keyco card. Nếu bạn quên mất vị trí cất điện thoại thông minh của mình, bạn có thể tìm điện thoại bằng cách phát âm báo động thông qua Keyco card.

Hướng dẫn

 1. Nhấn nút Đa Mục đích trên Keyco card.
 2. Một âm thanh báo động phát ra từ điện thoại thông minh đã kết nối.
  Lưu ý
 • Chức năng này chỉ hoạt động khi điện thoại thông minh và Keyco card được kết nối.

Báo động Trong Phạm vi

Điện thoại thông minh tự động phát ra âm thanh báo động khi điện thoại thông minh và Keyco card nằm trong một khoảng cách nhất định.

Hướng dẫn

 1. Nhấn nút trên màn hình chính. Màn hình Cài đặt Ứng dụng sẽ xuất hiện.
 2. Bật tùy chọn cài đặt Báo động Trong Phạm vi. Điện thoại thông minh sẽ tự động phát ra âm thanh báo động khi điện thoại và Keyco card nằm trong một khoảng cách nhất định.
  Lưu ý
 • Bạn có thể chọn có nhận tin nhắn/rung/âm báo hay không khi báo động tiệm cận phát âm thanh báo động.

Báo động Ngoài Phạm vi

Điện thoại thông minh sẽ tự động phát ra âm thanh báo động khi khoảng cách giữa điện thoại thông minh và Keyco Card vượt quá một khoảng nhất định (khoảng 60m).

Hướng dẫn

 1. Nhấn nút trên màn hình chính. Màn hình Cài đặt Ứng dụng sẽ xuất hiện.
 2. Bật tùy chọn cài đặt Báo động Ngoài Phạm vi. Điện thoại thông minh sẽ tự động phát ra âm thanh báo động khi khoảng cách đến điện thoại thông minh vượt quá một khoảng nhất định và mất kết nối với điện thoại thông minh.
  Lưu ý
 • Phạm vi mà báo động ngoài phạm vi hoạt động có thể khác nhau tùy theo môi trường người dùng.
 • Bạn có thể chọn có nhận tin nhắn/rung/âm báo hay không khi tính năng chống thất lạc phát ra âm thanh báo động.

Thông báo Vị trí Điện thoại thông minh bị Mất

Khi người dùng bị mất Keyco Card, nếu có đặt chức năng tìm vị trí Keyco, vị trí hiện tại của Keyco Card có thể được xác nhận qua người dùng khác đang sử dụng ứng dụng Keyco Finder.

Cách Đặt

 1. Nhấn nút trên màn hình chính. Màn hình Cài đặt Ứng dụng sẽ xuất hiện.
 2. Bật tùy chọn cài đặt chức năng tìm vị trí của Keyco. Nếu có người dùng ứng dụng Keyco Finder khác ở xung quanh Keyco bị mất, vị trí của Keyco có thể được xác nhận.
  Lưu ý
 • Cài đặt thông báo đẩy của Keyco Finder phải đang hoạt động trên điện thoại thông minh của người dùng.
 • Nếu di chuyển ra khỏi vị trí làm mất Keyco Card, thông báo vị trí sẽ được hiển thị.

Kiểm tra Vị trí của Vật bị Mất

Chức năng thông báo vị trí của vật gắn Keyco Card bị mất được tích hợp.

Bước 1 - Kiểm tra thông báo đẩy

Khi bị mất Keyco Card, người dùng có thể nhận một thông báo đẩy về thông tin vị trí thông qua một người dùng khác có sử dụng Ứng dụng Keyco Finder.

  Lưu ý
 • Cài đặt thông báo đẩy của Keyco Finder phải đang hoạt động trên điện thoại thông minh của người dùng.

Bước 2 - Xem thông tin vị trí tìm thấy thẻ

Khi bạn chọn thông báo đẩy, bạn có thể kiểm tra vị trí hiện tại của Keyco Card đã phát hiện nhờ một người dùng khác từ Ứng dụng Keyco Finder. Khi bạn nhấn nút Phát hiện Thành công trên màn hình bản đồ, thông báo vị trí Keyco sẽ được kết thúc.

Bước 3 - Xem lịch sử phát hiện

Khi kết thúc kết nối với Keyco Card, bạn có thể kiểm tra lịch sử thông báo vị trí Keyco. Kiểm tra lịch sử bằng cách nhấn vào màn hình bản đồ của Keyco Card sau khi kết thúc kết nối. Tuy nhiên, khi kết nối Keyco được khôi phục, toàn bộ lịch sử trước đó sẽ bị xóa.

Cách Chia sẻ Vị trí với Người dùng Khác

Có thể chia sẻ Keyco Card đã được đăng ký cho điện thoại thông minh của tôi với người dùng khác.

Cách Chia sẻ

 1. Nhấn nút trên màn hình chính. Đi đến màn hình Cài đặt Chia sẻ.
 2. Có thể chia sẻ Keyco Card bằng cách chọn Chia sẻ qua Liên kết hoặc Chia sẻ qua Email.
  Lưu ý
 • Nếu chia sẻ qua liên kết, một URL ngẫu nhiên sẽ được tạo. Địa chỉ URL chỉ được chia sẻ với những người dùng mà bạn phê duyệt.
 • Nếu người dùng được chia sẻ đã đăng ký Keyco Finder, vị trí của Keyco Card được chia sẻ có thể được xác nhận.
 • Nếu ngắt kết nối, nhấn trên màn hình chia sẻ Keyco.

Cách Đặt Vùng An toàn Wi-Fi

Nếu bạn đang ở vị trí hầu như không có rủi ro, bạn có thể chỉ định Vùng An toàn Wi-Fi để không phát ra âm thanh báo động chống thất lạc.

Cách Đặt

 1. Kết nối điện thoại thông minh của bạn với Wi-Fi mà bạn muốn được chỉ định làm vùng an toàn.
 2. Nhấn nút Menu () trên màn hình chính của ứng dụng.
 3. Sau khi nhấn Vùng An toàn Wi-Fi, xác nhận tên Wi-Fi đã kết nối, nhấn . Tên Wi-Fi đã chọn được hiển thị trên danh sách Vùng An toàn.
  Lưu ý
 • Nếu điện thoại thông minh được kết nối với Wi-Fi đã được chỉ định làm vùng an toàn, ứng dụng Keyco Finder sẽ không phát âm thanh thông báo.
 • Nếu xóa Vùng An toàn Wi-Fi, nhấn trên danh sách Vùng An toàn.

Cách Đặt Chế độ Im lặng

Nếu đặt Chế độ Im lặng, tất cả thông báo âm thanh của ứng dụng Keyco Finder sẽ không phát ra.

Cách Đặt

 1. Nhấn nút Menu () trên màn hình chính của ứng dụng.
 2. Bật tùy chọn cài đặt Chế độ Im lặng.
  Lưu ý
 • Khi đặt Chế độ Im lặng, thông báo bật lên thậm chí cũng sẽ không được hiển thị trên màn hình.

Nút Camera

Keyco card có thể được sử dụng làm điều khiển từ xa. Khi sử dụng chức năng camera trong ứng dụng Keyco Finder, bạn có thể nhấn nút Đa Mục đích để chụp ảnh.

Hướng dẫn

 1. Nhấn nút trên màn hình chính. Ứng dụng camera sẽ được bật.
 2. Nhấn nút Đa Mục đích để chụp ảnh.
  Lưu ý
 • Nếu điện thoại thông minh của bạn chưa cấp quyền truy cập đến các chức năng camera, một yêu cầu cho phép truy cập hình ảnh và phương tiện sẽ xuất hiện. Chọn Cho phép trong cửa sổ bật lên để tiếp tục bước kết nối.
 • Nhấn vào biểu tượng ở trên cùng của camera để đặt tỷ lệ màn hình và đèn flash.

Xem Màn hình Menu Ứng dụng

Nhấn nút Menu Ứng dụng () trên màn hình Ứng dụng Chính. Màn hình menu sẽ xuất hiện như hình ảnh dưới đây.

>

Xem Màn hình Menu Ứng dụng

Nhấn nút Menu Ứng dụng () trên màn hình Ứng dụng Chính. Màn hình menu sẽ xuất hiện như hình ảnh dưới đây.

STT Mục Mô tả
1 Thông tin Tài khoản Hiển thị thông tin của tài khoản đã đăng nhập.
2 Thêm KEYCO Finder Mới Mục này cho phép bạn di chuyển đến màn hình đăng ký Keyco Finder. Bạn có thể đăng ký Keyco Finder bổ sung ngoài sản phẩm Keyco hiện đang được kết nối.
3 Vùng An toàn Wi-Fi Nếu bạn đang ở vị trí hầu như không có rủi ro, bạn có thể chỉ định Vùng An toàn Wi-Fi để không phát ra âm thanh báo động chống thất lạc.
4 Chế độ Im lặng Nếu đặt Chế độ Im lặng, tất cả thông báo âm thanh của ứng dụng Keyco Finder sẽ không phát ra.
5 Hướng dẫn Sử dụng Xem Hướng dẫn Sử dụng của ứng dụng.
6 Câu hỏi thường gặp Mục này cho phép bạn di chuyển đến màn hình Câu hỏi thường gặp liên quan đến việc sử dụng ứng dụng.
7 Điều khoản và Điều kiện Xem các điều khoản và điều kiện của ứng dụng Keyco Finder.
8 Đăng xuất Đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại.
9 Phiên bản Mục này cho phép bạn xem thông tin phiên bản của ứng dụng.

Cách Cập nhật Phần mềm điều khiển

Nếu phiên bản phần mềm điều khiển mới được đăng ký với máy chủ, phần mềm điều khiển của sản phẩm có thể được cập nhật. Khi có thể cập nhật phần mềm điều khiển, nút Cập nhật sẽ được hiển thị trên phiên bản phần mềm điều khiển.

 1. Nhấn nút trên màn hình chính. Màn hình Cài đặt Ứng dụng sẽ xuất hiện.
 2. Xác nhận có hiển thị các bản cập nhật cho mục Phiên bản Phần mềm điều khiển trên danh sách cài đặt hay không.
 3. Nhấn Cập nhật khi có phần mềm điều khiển mới.

Các biện pháp an toàn

Thận trọng

Việc không tuân thủ các quy định dưới đây có thể khiến người dùng bị thương hoặc sản phẩm bị lỗi/trục trặc.

 • Không tháo rời, sửa chữa hoặc điều chỉnh sản phẩm mà không có sự trợ giúp của kỹ thuật viên được ủy quyền.
 • Nên cẩn thận không để trẻ em hay vật nuôi cho vào mồm hoặc cắn sản phẩm.
 • Không uốn cong sản phẩm quá mức hoặc khiến sản phẩm va đập mạnh.
 • Không sử dụng trong khi tựa mình vào kim loại. Do độ nhạy của các sản phẩm không dây với dải tần số, việc bắt sóng có thể trở nên yếu hoặc có thể xảy ra ngắt kết nối với điện thoại di động.
 • Không sử dụng cho các mục đích ngoài chức năng theo chỉ dẫn.
 • Tránh để sản phẩm tiếp xúc với nước.
 • Thay pin đúng cách bằng cách xác nhận hướng các điện cực của pin.
 • Không sử dụng pin khác với tiêu chuẩn quy định.
 • Khi tiêu hủy pin, không cắt pin. Thay vào đó, vứt bỏ pin trong hộp niêm phong.
TOP